Teks Sholawat Dilluni Al madaniyah Rimin Net
Home » » Teks Sholawat Dilluni Al madaniyah

Teks Sholawat Dilluni Al madaniyah

Written By Arifin on Tuesday, 31 January 2017 | January 31, 2017


Dilluni diluni yah lallaah alaih
Dillluni dilluni yah lallaah alaih
ikroman litoha dilluni allaih

Dillluni dilluni yah lallaah alaih
Dilluni dilluni yah lallaah alaih
ikroman litoha diluni allaih

mahbubi tawaro fii khijubil jamal
wa'annaii tasaamaa wa'arkhoddalaal
wa iilaa shobri wa'izzal wishool

wa iilaa shobri wa'izzal wishool
fabillahi robbii dilluunii alaih

Dilluni dilluni yah lallaah alaih
Dilluni dilluni yah lallaah alaih
ikroman litoha diluni allaih

Reff: www.annavieza.blogspot.com

Takhayyartu fiihii fakaifassabiil
Liwashlil khabiibinnazziihil jamiil

Wamabtaghiihii azziizun jaliil
Wamabtaghiihii azziizun jaliil
famarro'yu fiihii dilluunii alaih

Dilluni dilluni yah lallaah alaih
Dilluni dilluni yah lallaah alaih
ikroman litoha diluni allaih

lhduunnii lithoohaa jamaalul wujud
Asaa miinu ahdzo binailissyuhuud

Yuthfii gholiilun rokhiiquol wuruud
Yuthfii gholiilun rokhiiquol wuruud
Fakhubban bithoohaa diluunii alaih

Dilluni dilluni yah lallaah alaih
Dilluni dilluni yah lallaah alaih
ikroman litoha diluni allaih
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Copyright © 2011. RiminNet - All Rights Reserved